Home
Shockwave-therapie
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Bekkenfysiotherapie
Zwangerfit
Geriatriefysiotherapie
Dry needling
Fysiofitness
Aandoeningen
Behandelingen
Algemene informatie
           

           

           

          


Professional Master Manuele Therapie


Visie op manuele therapie

De SOMT gaat uit van een biopsychosociale benaderingswijze van het gezondheidsprobleem van mensen in relatie tot het bewegend (dis)-functioneren. Deze biopsychosociale benaderingswijze, gezien als een vorm van ‘problem solving’,is nauw verbonden met de invulling van het begrip ‘gezondheid’. De manueeltherapeut is bij uitstek de bewegingsconsulent en casemanager bij gezondheidsproblemen in relatie tot het bewegend (dis)functioneren.

De manueeltherapeut die aan de SOMT afstudeert is door zijn verhoogde diagnostische en therapeutische kennis en door zijn manuele en communicatieve vaardigheden bij uitstek competent om patiënten met bewegingsgerelateerde problemen een oplossing te bieden. De manueeltherapeut realiseert zich hierbij dat bewegend (dis-)functioneren van mensen niet alleen wordt beďnvloed door biologische factoren, maar ook door persoons- en omgevingsgebonden factoren.

In de visie van de SOMT is de zelfredzaamheid van de patiënt een belangrijk thema, waarbij de hulpverlener (in casu de manueeltherapeut) dit proces, indien nodig  multidisciplinair, vanuit zijn professionele achtergrond en competentie kan begeleiden.

Uitgangspunten voor de opleiding tot Professional Master

Manuele Therapie van de SOMT

De beoogde eindkwalificaties van de opleiding tot Professional Master Manuele Therapie aan de SOMT zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel manueeltherapeut van de NVMT en sluiten aan bij de beschrijving van een Master in HBO, zoals vervat in de Nederlandse wetgeving. De vakinhoudelijke uitgangspunten van de opleiding tot Professional Master Manuele Therapie van de SOMT zijn gebaseerd op de volgende pijlers: klinisch redeneren en klinische besliskunde, Evidence Based Practice (EBP), het werken met gezondheidsprofielen en de implementatie van de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF). Er vindt een maximale terugkoppeling plaats van bevindingen van het onderzoekscentrum (COBRA) in het onderwijs.

Door het hele programma lopen 3 grote leerlijnen:

• klinisch redeneren en klinische besliskunde

• manueel therapeutische vaardigheden

• communicatie

Fysiotherapie Jaspars, Maastricht, Fysio, Massage, Manuele therapie, Bekkentherapie, Geriatrischetherapie, Therapeut centrum ,Jaspers

ultra geluid, Fitness, Fysiofitness, Osteopatie, electrotherapie diadynamische stroom, interferentie, laser, SSRI, magneetveld,sportmassage,blessure,
tenniselleboog, rugpijn,gewrichtsklachten, reuma,arthrose