Home
Shockwave-therapie
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Bekkenfysiotherapie
Zwangerfit
Geriatriefysiotherapie
Dry needling
Fysiofitness
Aandoeningen
Behandelingen
Algemene informatie
           

           

           

          

Bekkenfysiotherapie


De bekkenfysiotherapeut is breed opgeleid op het gebied van diagnostiek, prognostiek
en therapie met betrekking tot de patiŽnt (m/v) met klachten welke gerelateerd
zijn aan het disfunctioneren van de bekkenbodemmusculatuur mede in relatie tot
zwangerschap en bevalling, en/of klachten gerelateerd aan de disbalans van het bekken
en haar stabiliserende musculatuur. Klachten van het bekken of de lage rug kunnen
klachten veroorzaken van de bekkenbodemspieren en omgekeerd.

De bekkenfysiotherapeut werkt volgens de principes van Evidence Based Clinical
Practice (EBCP). In 2003 is Bekkenfysiotherapie erkend door het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) als een specialisatie binnen de
algemene fysiotherapie. Bekkenfysiotherapeut is hiermee een beschermde titel met
een eigen centraal kwaliteitsregister.

Kennisdomein van de bekkenfysiotherapeut

- Bekkenbodem(dis)functie

- Lage rug en bekkenpijn

- Urogenitale problematiek

- Colorectale problematiek

- Seksuele problematiek gerelateerd aan een disfunctie van de bekkenbodem

- Zwangerschapsgerelateerde klachten van het bewegingsapparaat

- NVFB-ZwangerFitģ

Inwendig handelen

Het doel van inwendig handelen is bewustwording van de bekkenbodem, zodat de
patiŽnt bewuste contractie, relaxatie en coŲrdinatie kan aanleren. Dit kan zowel
vaginaal als rectaal worden toegepast. Het afwegen wanneer wel of niet inwendig
te handelen vraagt intensieve scholing en vorming, welke verder gaat dan het verwerven
van kennis en aanleren van vaardigheden. Er wordt veel belang gehecht
aan attitude aspecten van de bekkenfysiotherapeut, zoals emotionele stabiliteit en
professioneel handelen. Het inwendig handelen is een essentieel onderdeel van de
opleiding.

Hiertoe behoren:

- manueel inwendig onderzoek en oefentherapie

- myofeedback diagnostiek en training

- functionele elektrostimulatie (FES)

- ballontraining.

F

Fysiotherapie Jaspars, Maastricht, Fysio, Massage, Manuele therapie, Bekkentherapie, Geriatrischetherapie, Therapeut centrum ,Jaspers

ultra geluid, Fitness, Fysiofitness, Osteopatie, electrotherapie diadynamische stroom, interferentie, laser, SSRI, magneetveld,sportmassage,blessure,
tenniselleboog, rugpijn,gewrichtsklachten, reuma,arthrose