Home
Shockwave-therapie
Fysiotherapie
Manuele Therapie
Bekkenfysiotherapie
Zwangerfit
Geriatriefysiotherapie
Dry needling
Fysiofitness
Aandoeningen
Behandelingen
Algemene informatie
           

           

           

          

Fysiofitness


 

  

 

Het doel van fysiofitness is door middel van training de conditie van uw lichaam

te vergroten en de belastbaarheid te laten toenemen.

Hierdoor ontstaat een beter evenwicht tussen dat wat u met uw lichaam doet en dat wat uw lichaam kan hebben
 

 

Fysiofitness is een vorm van training waarbij u al dan niet onder begeleiding van een fysiotherapeut, oefeningen uitvoert. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van moderne trainingstoestellen als van oefentherapie. Trainen onder leiding van een (sport)fysiotherapeut betekent verantwoord bewegen, met een op uw klachten afgestemd bewegingsprogramma.

 

De weerstand zal daardoor toenemen waardoor

 

     

- Klachten minder snel terugkeren

- klachten sneller verdwijnen

 

- uw uithoudingsvermogen toeneemt en de kans op stress, vermoeidheid en kwaaltjes afneemt.

 

Aan de hand van een intakegesprek, lichamelijk onderzoek en fitheidstest wordt een inventarisatie gemaakt van uw wensen en mogelijkheden. In de eerste trainingen bouwt u volgens een volledig op u afgestemd schema uw conditie op. Vervolgens kunt u in de fysiofitness uw conditie verder uitbouwen of op peil houden. De trainingen vinden in principe éénmaal per week plaats en duren één uur.

                                          klik aan voor meer info :                

Deze vorm van trainen is met name bedoeld voor hen die:

- circuittraining willen doen waarin zowel cardio als kracht aan bod komen. 10 stations voor alle spiergroepen

- na een ziekbed of fysiotherapiebehandeling weer op een optimaal belastbaarheidsniveau willen terugkomen

- bang zijn dat door training zonder deskundig toezicht en begeleiding hun klachten zullen toenemen of terugkeren

- door leeftijd, chronische pijnklachten of vermoeidheid, te drukke baan, niet of nauwelijks aan bewegen toekomen

Fysiotherapie Jaspars Maastricht Fysio Massage Manuele therapie Bekkentherapie Geriatrischetherapie Therapeut centrum

Fysiotherapie Jaspars, Maastricht, Fysio, Massage, Manuele therapie, Bekkentherapie, Geriatrischetherapie, Therapeut centrum ,Jaspers

ultra geluid, Fitness, Fysiofitness, Osteopatie, electrotherapie diadynamische stroom, interferentie, laser, SSRI, magneetveld,sportmassage,blessure,
tenniselleboog, rugpijn,gewrichtsklachten, reuma,arthrose